Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

11 listopada 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości .
      W uroczystości udział wzięli:
- Zastępca Dowódcy JRG kpt. Bartosz Szulborski;
- zdająca i przyjmująca służbę zmiana służbowa jednostki ratowniczo-gaśniczej;
- dowódca uroczystości kpt. Wiesław Karwat;
- poczet flagowy.
      Apel rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku Zastępcy Dowódcy JRG kpt. Bartoszowi Szulborskiemu. Następnie w trakcie grania hymnu państwowego podniesiona została na maszt flaga Rzeczypospolitej Polskiej.
      Kolejnym punktem było odczytanie skierowanego do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych listu okolicznościowego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego.
      Podczas apelu nastąpiła zmiana służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej poprzedzona odczytaniem przez dowódcę zmiany przyjmującej rozkazu dziennego dowódcy JRG.
      Meldunek dowódcy uroczystości Zastępcy Dowódcy JRG zakończył uroczystość. 
 
 
Opracował:
bryg. K. Tryniszewski
oficer prasowy KP PSP

Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):