Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
„Czad – cichy zabójca”

„Czad – cichy zabójca”

      W dniu 20.10.2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się zorganizowana przez Starostwo Powiatu Grodziskiego konferencja na temat bezpieczeństwa użytkowania lokali mieszkalnych i budynków wielorodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń zatrucia czadem. Celem konferencji było przybliżenie administratorom i zarządcom zasad i warunków utrzymania obiektów mieszkalnych i potencjalnych zagrożeń jakie mogą w nich występować. Przekazano także informacje dotyczące wymaganych przeglądów, badań i pomiarów, które sprzyjają zapewnieniu bezpieczeństwa w tych obiektach. Referujący oficerowie Państwowej Straży Pożarnej podzielili się także z uczestnikami szeregiem uwag, uchybień i nieprawidłowości z jakimi spotykają się w czasie realizowanych kontroli lub w czasie działań ratowniczo-gaśniczych. Uczestnikom konferencji przekazano zestawienie wymaganych przeglądów i badań i warunków ich wykonania.

Utrzymanie obiektów budowlanych - podstawowe wymagania przeciwpożarowe w zakresie częstotliwości wykonywania przeglądów instalacji.

 
 

Informacje


Jak do nas dojechac?