Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
      W uroczystości udział wzięli:
- kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz.;
- zdająca i przyjmująca służbę zmiana służbowa jednostki ratowniczo-gaśniczej;
- dowódca uroczystości mł. bryg. Piotr Księżak;
- poczet flagowy;
- poczet sztandarowy;
- funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
      Apel rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim st. bryg. Grzegorzowi Przerwie. Następnie w trakcie grania hymnu państwowego podniesiona została na maszt flaga Rzeczypospolitej Polskiej.
      Kolejnym punktem było wystąpienie komendanta powiatowego PSP, po czym pełniący obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP bryg. Krzysztof Tryniszewski odczytał skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych list okolicznościowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego.
      Podczas apelu nastąpiła zmiana służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej poprzedzona odczytaniem przez dowódcę zmiany przyjmującej rozkazu dziennego dowódcy JRG.
      Meldunek dowódcy uroczystości komendantowi powiatowemu PSP zakończył uroczystość. 
 
 
 

Opracował:
bryg. K. Tryniszewski
oficer prasowy KP PSP

Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):