Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Dzień Strażaka 2020 r.

Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim

4 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli:
- kadra dowódcza Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim;
- strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim;
- strażacy podziału bojowego pełniący służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej.

Na wstępie dowódca uroczystości złożył meldunek komendantowi powiatowemu PSP w Grodzisku Mazowieckim st. bryg. Grzegorzowi Przerwie, a następnie wprowadzony został do sali sztandar komendy, po czym odegrany hymn państwowy.

Podczas zbiórki przedstawiono postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odznaczeniu dwóch strażaków Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz odczytano wyciągi z rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych oficerom, aspirantom, podoficerom i strażakom Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim.

W trakcie spotkania odczytane zostały listy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz komendanta głównego PSP st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka skierowane do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników i emerytów pożarnictwa z wyrazami uznania oraz życzeniami z okazji Dnia Strażaka.

Następnie głos zabrał komendant powiatowy PSP w Grodzisku Mazowieckim st. bryg. Grzegorz Przerwa, który pogratulował odznaczonym i awansowanym oraz złożył kadrze życzenia z okazji Dnia Strażaka. Podziękował także nieobecnym na uroczystości z powodu pandemii przełożonym z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP, władzom starostwa i samorządów za wszelką okazaną pomoc oraz działania, które doprowadziły do wprowadzenia w 2020 r. do podziału bojowego jednostki dwóch nowych samochodów: lekkiego operacyjnego oraz średniego ratowniczo-gaśniczego.

Zbiórka zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku komendantowi

 
 
 

Opracował:
st. bryg. K. Tryniszewski

Informacje


Jak do nas dojechac?