Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Konkurs kalendarzowy PSP na 2021 rok

Wzorem lat ubiegłych komendant główny PSP ogłosił konkurs kalendarzowy PSP na 2021 rok skierowany do uczniów szkół podstawowych
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, strażacy nie pojawią się w tym roku w szkołach z kalendarzami.

Ogłoszono cztery konkursy, dla każdej grupy wiekowej ze szkół podstawowych:
1. PLASTYCZNY (indywidualny) skierowany do uczniów klas 1-3. Zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej pt. „MÓJ BEZPIECZNY DOM”.
2. GRA PLANSZOWA (indywidualny) skierowany do uczniów klas 4-8. Zadaniem jest stworzenie ciekawej i prostej w obsłudze gry karcianej o tematyce bezpieczeństwa.
3. PROJEKT NA MASKOTKĘ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (indywidualny) skierowany do uczniów klas 1-8. Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu maskotki Państwowej Straży Pożarnej.
4. SPOT FILMOWY (zespołowy) skierowany do uczniów klas 1-8. Zadaniem jest nagranie spotu filmowego pt. „CZAD – JAK BYĆ BEZPIECZNYM WE WŁASNYM DOMU”.

Regulaminy oraz wzory Kart zgłoszeniowych i Oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych-2021-i-regulaminy

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Komenda Główna PSP, Wydział Prewencji Społecznej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa z dopiskiem nazwy Konkursu na kopercie (PLASTYCZNY, GRA, MASKOTKA, SPOT). Prace należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach, które są częścią kalendarza plakatowego PSP na 2021 rok.

Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora
Danych Osobowych (IOD):