Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
KOC GAŚNICZY OBOWIĄZKOWY CZY NIE ?

         Wobec kierowanych zapytań odnośnie obowiązku stosowania kocy gaśniczych do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu niniejszym informujemy co następuje:
1. Z przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz § 32 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, wynika jednorodny obowiązek, że właściciel budynku lub terenu zapewniając ochronę przeciwpożarową jest zobowiązany wyposażyć je w gaśnice.
2. Żaden z przepisów nie wymienia obowiązku stosowania kocy gaśniczych, wobec tego w czasie przeprowadzanych kontroli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nie wymagają by obiekt lub teren były w takie koce wyposażone.
3. Właściciel obiektu na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia pożarem i oceny ryzyka powstania pożaru może ustalić jako dodatkowy środek zabezpieczenia koc gaśniczy, ale takie rozwiązanie jako fakultatywne nie zwalnia z obowiązku stosowania gaśnic.

Informacje


Jak do nas dojechac?