Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
KOCE GAŚNICZE

Koc gaśniczy - sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia od swojej strony, aby uniknąć poparzenia ogniem. Może być użyty do gaszenia palącego się ubrania.

Wadą koca gaśniczego jest to, iż może być on użyty skutecznie tylko do gaszenia niewielkich źródeł ognia i umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. .

Zaletą jest możliwość wielokrotnego użycia i nieniszczenie gaszonych przedmiotów. .

Zastosowanie koca gaśniczego:
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 234 z 2005r., poz. 2063 z późn. zm.)
Stację paliw płynnych wyposaża się:
§ 3 koce gaśnicze;
§ 1 koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego.

Informacje


Jak do nas dojechac?