Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Komunikat koronawirus
W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.
Wizyty w jednostkach państwowej Straży Pożarnej wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na załatwienie sprawy w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.
Zachęcamy do kontaktu z jednostkami organizacyjnymi PSP, poprzez e-mail, e-puap lub drogą telefoniczną oraz dostarczanie wszelkich dokumentów przesyłkami pocztowymi.

Dane teleadresowe:
Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa
e-mail. sekretariatkw@wp.pl
tel. 0 22 55 95 104
faxem na nr (22) 55 95 108

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Maz.
ul. Żydowska 7

Biuro KP PSP - tel/fax (0-22) 755-27-75

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
tel/fax: (0-22) 755-52-37
tel/fax: (0-22) 755-56-94

ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
Dane teleadresowe do komend powiatowych i miejskich PSP znajdują się pod adresem https://www.straz.pl/kontakt-18/komendy-powiatowe
W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji Państwowej Straży Pożarnej należy kontaktować się z najbliższą jednostką PSP pod numerami telefonów 998 lub 112.
Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):