Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Nagroda Komendanta Głównego PSP dla uczniów grodziskiej podstawówki

1 września 2020 r. podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim uczniowie obecnej już klasy 8B otrzymali nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W ubiegłym roku nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP ogłosił pięć konkursów dla uczniów szkół podstawowych, które zamieścił się na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2020 rok. Były to konkursy indywidualne na zrobienie komiksu, krzyżówki lub zdjęcia oraz konkursy zespołowe na wykonanie spotu filmowego lub nagrania piosenki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zasad zachowania się podczas burzy, wypoczynku nad wodą lub o działalności lokalnej jednostki straży pożarnej. Kalendarze te w grudniu ubiegłego roku zostały przekazane do wszystkich szkół podstawowych w kraju.

Na jeden z konkursów odpowiedzieli ówcześni uczniowie klasy 7B ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Grodzisku Mazowieckim. Pod kierownictwem Pani Anny Grabowskiej wykonali zespołowo spot filmowy na temat „Czy wiesz co robić podczas burzy?”

26 maja 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się rozstrzygnięcie powyższych konkursów. Wśród przysłanych do KG PSP prac, jury wyłoniło laureatów. W konkursie zespołowym wyróżniony został spot uczniów grodziskiej szkoły, w którego projekcie brali udział: Marcin Luzar, Olaf Urbański, Marcin Jagodziński, Filip Żabicki, Hanna Zielonka, Maja Majdańska, Joanna Sztenderewicz, Daniel Kulik, Maciej Brzeziński, Mikołaj Uliasz, Franciszek Zegarski i Antoni Zegarski.

W związku z sytuacją pandemii COVID-19 w kraju oraz decyzją o zamknięciu szkół, konieczne było przesunięcie terminu wręczenia nagród, jak i samej jej formy. Postanowiono je wręczyć w czasie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nagrody przekazał st. bryg. Krzysztof Tryniszewski zastępca komendanta powiatowego PSP w Grodzisku Maz. Na ręce dyrektor szkoły Pani Agnieszki Ruteckiej złożył okolicznościowy dyplom, a wymienionym wyżej uczniom rozdał nagrody indywidualne. Pogratulował uczniom oraz dyrekcji szkoły zdobytego wyróżnienia oraz zachęcił do udziału w kolejnych edycjach konkursów o tematyce pożarniczej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 
 Opracował: st. bryg. K. Tryniszewski
Zdjęcia: KP PSP w Grodzisku Maz.

Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):