Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Nagrody Komendanta Głównego PSP

Poranna zmiana służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 8 listopada br. przybrała uroczysty charakter. Związane było to z wyróżnieniem dwóch strażaków nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzją z dnia 25 października 2017 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany:
- kapitanowi Bartoszowi Szulborskiemu;
- aspirantowi sztabowemu Michałowi Łuce.

Wymienieni strażacy wzorowo pełnią służbę na swoich stanowiskach, wielokrotnie dowodzili akcjami, podczas których wykazali się dużym profesjonalizmem, posiadają doświadczenie i wiedzę zawodową, realizują szkolenia strażaków PSP i OSP oraz są wzorem dla swoich podwładnych. Swoją postawą przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli: wyróżnieni funkcjonariusze, komendant powiatowy PSP w Grodzisku Mazowieckim, dowódca i zastępca dowódcy jrg oraz strażacy drugiej i trzeciej zmiany służbowej.

Starszy brygadier Grzegorz Przerwa – komendant powiatowy PSP w imieniu komendanta głównego PSP wręczył wyróżnionym strażakom decyzje o przyznaniu nagrody.

 
 
 

Opracował: bryg. K. Tryniszewski
Zdjęcia: KP PSP w Grodzisku Maz.

Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):