Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Komórki organizacyjne

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Maz.
ul. Żydowska 7

Biuro KP PSP - tel/fax (0-22) 755-27-75

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
tel/fax: (0-22) 755-52-37
tel/fax: (0-22) 755-56-94
Telefony alarmowe:
998
112 odbiera CPR Radom

Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):