Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
„Bitwa o wozy” - bon na samochód pożarniczy dla OSP Milanówek

29 sierpnia 2020 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna, której jednym z punktów było przekazanie wygranej w akcji „Bitwa o wozy” w II turze wyborów prezydenckich.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło akcję „Bitwa o wozy”, polegającą na tym, że w każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. Podczas drugiej tury wyborów, powyższą akcję rozszerzono i zapowiedziano, że samochód strażacki otrzyma gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.

Wygrana za najwyższą frekwencję w II turze przypadła Podkowie Leśnej. Na terenie miasta jednak nie działa żadna jednostka ochotniczej straży pożarnej, której można by podarować nowy wóz bojowy. Problem udało się szybko rozwiązać. Po wspólnych ustaleniach burmistrzów Podkowy Leśnej i sąsiedniego Milanówka oraz przy aprobacie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej samochód postanowiono przekazać do Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku.

Powyższe ustalenia zostały jednogłośnie przegłosowane przez radnych Miasta Podkowa Leśna obecnych na uroczystej sesji. Wobec tego Pan Artur Tusiński burmistrz Podkowy Leśnej przekazał na ręce prezesa OSP Milanówek druha Sławomira Bączkowskiego oraz Pana Piotra Remiszewskiego burmistrza Milanówka bon o wartości 800 tysięcy złotych, stanowiący nagrodę w akcji „Bitwa o wozy”.

Obecny na uroczystości zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusz Stumski pogratulował jednostce OSP w Milanówku otrzymania środków finansowych na zakup nowego pojazdu oraz przekazał Panom Arturowi Tusińskiemu burmistrzowi Podkowy Leśnej oraz Michałowi Gołębiowi przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej listy okolicznościowe skierowane od mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W uroczystej Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna udział wzięli:
• st. bryg. Dariusz Stumski - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
• st. bryg. Krzysztof Tryniszewski - zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim;
• Kamil Balik - przewodniczący Rady Miasta Milanówek;
• Michał Gołąb - przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna;
• Piotr Remiszewski - burmistrz Milanówka;
• Artur Tusiński - burmistrz Podkowy Leśnej;
• dh Sławomir Bączkowski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku;
• radni Miasta Podkowy Leśnej.

 
 Opracowanie:
st. bryg. Krzysztof Tryniszewski
Zdjęcia: UM Podkowa Leśna, OSP Milanówek

Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):