Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
Menu
Struktura organizacyjna
Nazwa Komórki Organizacyjnej
Imię i Nazwisko pracownika
Nr. telefonu
Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
Marzena Opalińska
0-22-755-52-37 wew.14
Samodzielne stanowisko pracy ds. Kadrowych
st. ogn.
Mariola Piątkowska
0-22-755-52-37 wew.15
Samodzielne stanowisko pracy ds. Organizacyjnych
Anna Górecka
0-22-755-52-37 wew.12
Samodzielne stanowisko pracy ds. Logistycznych
ogn. mgr inż.
Michał Konecki
0-22-755-52-37 wew.25
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
bryg. mgr inż.
Piotr Księżak
0-22-755-52-37 wew. 22
Wydział Operacyjno-Techniczny
mł. bryg. mgr inż.
Marek Szymanek
0-22-755-52-37 wew.20
Sekcja d.s. Kontrolno-Rozpoznawczych
kpt. inż.
Damian Matysek
0-22-755-52-37 wew.21
Informacje


Jak do nas dojechac?

mapa

Napisz do nas:

grodzisk@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy:

grodziskpsp@mazowsze.straz.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD):